Ooit begon ik als assistent restaurator op een commercieel restauratieatelier gespecialiseerd in papier, globes, kaarten en prenten. Gaandeweg werd ik regelmatiger ingehuurd als zelfstandige voor grote projecten van restauratiespecialisten op het gebied van muurschilderingen, beschilderde beelden en kleuronderzoek. Sinds een aantal jaar ben ik me meer gaan specialiseren in kleuronderzoek: historisch (archief)onderzoek, onderzoek naar verfopbouw op locatie en microscopisch onderzoek naar pigment en dwarsdoorsnedes.

Ik zorg op een verantwoorde manier voor het behoud van cultureel erfgoed: met de beste gereedschappen en materialen en met respect voor het gebouw of object. Ik werk in het hele land, maar mijn thuisbasis is Arnhem.